… voor pabostudenten

Het Accare Child Study Center stelt sinds 12 oktober de e-learning ‘Autisme in de klas’ gratis beschikbaar via hun website. Vanaf nu is deze cursus ook bedoeld voor pabostudenten.

Je leert onder andere hoe je kunt omgaan met gedragsproblemen en krijgt allerlei praktische tips en voorbeelden. De e-learning werd ontwikkeld door Accare in samenwerking met Kentalis, de Dr. Verschoorschool en internationale samenwerkingspartners en is onderdeel van een onderzoek naar onderwijs aan leerlingen met autisme.

In de e-learning zijn kennis uit de wetenschap, de jeugd-ggz en het (speciaal) onderwijs gebundeld. Onderzoeker Anne Smit: “Je leert bijvoorbeeld meer strategieën voor gedragsmanagement en het aanpassen van de context. Die strategieën leveren uiteindelijk tijd en energie op.¨

Als je de e-learning volgt, kun je ook meedoen aan het bijbehorende onderzoek. We weten uit onderzoek al dat leraren het verschil kunnen maken voor leerlingen met autisme, maar in Nederland is nog weinig onderzoek gedaan. Daarom hebben we een online vragenlijst om te meten of de cursus aansluit bij de kennis, vaardigheden en attitude van leraren. Onze onderzoekers verzamelen daarnaast ook data over de kennis en attitude van leraren die niet meedoen aan de cursus, om zo meer te weten te komen over de basisvoorwaarden voor inclusief onderwijs aan leerlingen met autisme.

De nieuwe cursus en het onderzoek zijn sinds 12 oktober beschikbaar via de homepage. Pabostudenten die nog een account hebben bij de oude cursuslocatie van ABC-4 hebben tot 1 januari 2021 de tijd om de cursus af te ronden of een nieuw account aan te maken via de homepage.


blader hierboven door voorbeelden van de cursus