Uitnodiging voor een interviewstudie

We willen weten wat de ervaringen van leraren zijn en wat jullie als leraren willen bij training in het geven van onderwijs aan leerlingen met ASS Professor Ashley Johnson Harrison van de University of Georgia doet internationaal onderzoek naar onderwijs aan leerlingen met ASS. Zij is in Nederland om leraren, leraren in opleiding en hun opleiders … Meer lezen over Uitnodiging voor een interviewstudie

Deelnemers (12 – 17 jaar) gezocht: Sociale Cognitie bij Autismespectrumstoornissen

van onze collega's Jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren problemen in de sociale omgang met anderen. Om in de toekomst betere zorg te kunnen bieden aan jongeren met ASS is het belangrijk om de oorzaak van deze problemen te begrijpen. In deze studie onderzoeken we daarom hoe sociale informatie wordt verwerkt in de hersenen van … Meer lezen over Deelnemers (12 – 17 jaar) gezocht: Sociale Cognitie bij Autismespectrumstoornissen

Oproep Jongerenraad voor cursus voor ouders met PTSS

[extern bericht] Gezocht: jongeren met een ouder die PTSS heeft (gehad), die willen meedenken over een cursus voor ouders. Ben jij tussen de 10 en 18 jaar? En heeft jouw vader of moeder PTSS (post-traumatische stress-stoornis)? Of had hij of zij dat vroeger? 2x ja? Dan nodigen we je graag uit voor de jeugdraad van het Sinai Centrum!  Sinai Centrum, Trimbos Instituut en Arkin … Meer lezen over Oproep Jongerenraad voor cursus voor ouders met PTSS

Resultaten: Vaardigheden, kennis en houding van leraren in Nederland

De voorwaarden voor passend onderwijs lijken deels aanwezig. Zelfs leraren die nog in opleiding zijn, hebben kennis van ASS. Ondanks deze kennis hebben leraren bedenkingen bij het passend onderwijs, vooral wat betreft het effect in de klas. Gemiddeld genomen voelden leraren zich redelijk vaardig om passend onderwijs uit te voeren, meer dan pabostudenten. Leraren uit het speciaal onderwijs scoorden hoger.

Docenten met een negatieve houding behoorden vaker tot de groep met veel burn-outsymptomen

Miranda Wiering. Mijn thesis gaat over de samenhang van zowel het werkgerelateerde aspect, alsook het niet-werkgerelateerde aspect van mogelijke burn-outklachten onder docenten van leerlingen met autisme. We keken ook naar hun houding, competentiebeleving en kennis.

Dataverzameling afgerond | Bedankt!

Per 1 mei 2021 is de dataverzameling van het OLAV-project is afgerond! Dit betekent dat je de vragenlijst niet meer kunt invullen. Bedankt aan alle mensen die hebben gedeeld, ingevuld en meegeholpen.

INTERVIEWS MET JONGEREN MET PLANNINGSPROBLEMEN

Van onze collega's. Wij ontwikkelen een nieuw programma om leerlingen met planningsproblemen binnen het voortgezet onderwijs te ondersteunen. Dit programma ontwikkelen wij op basis van wetenschappelijke kennis en in samenwerking met docenten, trajectbegeleiders, consulenten van het samenwerkingsverband en internationale experts. Om ook vast te stellen waar de leerlingen zelf behoefte aan hebben, organiseren we interviews … Meer lezen over INTERVIEWS MET JONGEREN MET PLANNINGSPROBLEMEN

OLAV woensdag bij PO conferentie Universiteit Utrecht

Aanstaande woensdag 3 februari zal ik namens OLAV bijdragen aan de jaarlijkse PO conferentie van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met Sara, ook alumna van de UU, verzorg ik een workshop over autisme in de klas.

Interview met jongeren met planningsproblemen

Help onze collega-onderzoeker Kim Wolters bij het ontwikkelen van een programma voor jongeren met planningsproblemen! Dit onderzoek is niet specifiek gericht op jongeren met autisme.Zij ontwikkelen een nieuw programma om leerlingen met planningsproblemen binnen het voortgezet onderwijs te ondersteunen. "Dit programma ontwikkelen wij op basis van wetenschappelijke kennis en in samenwerking met docenten, trajectbegeleiders, consulenten … Meer lezen over Interview met jongeren met planningsproblemen

Interessant dat ik op deze manier kennis mag maken met de onderzoekswereld

Hi! Mijn naam is Renate Arkema en ik loop mijn onderzoeksstage voor de master Orthopedagogiek bij Accare. Ik mag mijn steentje bijdragen aan OLAV, een onderzoek naar passend onderwijs.  Het komende jaar houd ik mij voornamelijk bezig met de vraag welke factoren invloed hebben op de attitude van leerkrachten ten opzichte van passend onderwijs en … Meer lezen over Interessant dat ik op deze manier kennis mag maken met de onderzoekswereld