Over

Steeds meer leerkrachten en docenten krijgen een leerling met een autismespectrumstoornis (ASS) in hun klas. Dit komt omdat steeds meer leerlingen de diagnose ASS krijgen. Maar ook omdat deze leerlingen steeds vaker les krijgen in het regulier onderwijs.


De cursus

Veel leraren vertellen ons dat zij of hun (nieuwe) collega’s tijdens hun opleiding niet genoeg kennis en kunde hebben meegekregen deze leerlingen les te kunnen geven. Het op een laagdrempelige manier bevorderen van de kennis en vaardigheden van leerkrachten en docenten is dus belangrijk. Dat is het eerste doel van OLAV! Hiervoor hebben we een e-learning cursus ontwikkeld.


Het onderzoek

In het tweede deel onderzoeken we hoe leerkrachten en docenten in Roemenië en Nederland denken over inclusief onderwijs en wat ze weten over de symptomen, etiologie en behandeling van ASS en het lesgeven aan leerlingen met ASS. Het gaat om leerkrachten en docenten die lesgeven aan een of meerdere leerlingen met ASS in het regulier of speciaal onderwijs. Zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs doet mee. In Nederland doen ook leerkrachten in opleiding mee aan het onderzoek.

Door het onderzoek van de houding, kennis en vaardigheden van leerkrachten en docenten, en wat deze te maken hebben met vertrouwen in je eigen kunnen en burn-outsymptomen, krijgen we een beter beeld van de mogelijkheden en moeilijkheden van inclusief onderwijs. Hierdoor kan toekomstige bijscholing, ondersteuning en interventie een gerichter karakter krijgen.


Voor wie?

Het doel de vragenlijsten voor leraren uit het regulier en uit het speciaal onderwijsis uitzoeken hoe leraren denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als ze lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte willen we graag weten of onze e-learning cursus leerkrachten en docenten beter kan toerusten.

Het doel van de vragenlijsten voor pabostudenten is uitzoeken hoe zij denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte willen we graag weten of onze e-learning pabo-studenten beter kan toerusten. Ook studenten van de ALPO of academische pabo kunnen meedoen.


Regio’s

Het onderzoek en het onderhouden van de website wordt uitgevoerd door medewerkers van Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Groningen. Accare is actief in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Scholen en pabo-opleidingen in het hele land kunnen deelnemen aan onze cursus over autisme. Zo zijn we al actief in Appingedam, Arnhem, Brummen, Delfzijl, Doorn, Drachten, Nijmegen, Utrecht, Veenendaal en Vleuten. Ook leraren uit België en pabostudenten van Curaçao nemen regelmatig deel aan onze online bijscholing. En je vindt ons natuurlijk online, bijvoorbeeld op onze Facebookpagina en op LinkedIn.


Informații pentru profesori

[voor Roemeense deelnemers] Proiectul SPASD se traduce prin Întărirea capacității profesioniștilor care lucrează în școli cu copii și tineri cu tulburări din spectrul autist. Acest proiect are două părți: (1) un curs de e-learning și (2) un proiect de cercetare. Cu ajutorul cercetării, evaluăm cursul de e-learning și aflăm mai multe despre cunoștințele și abilitățile profesorilor care predau elevilor cu tulburări din spectrul autist (TSA).


Auteursgegevens

De volgende vragenlijsten worden met toestemming van de auteurs gebruikt in ons project:

Harrison, A. J., Bradshaw, L. P., Naqvi, N. C., Paff, M. L., & Campbell, J. M. (2017). Development and Psychometric Evaluation of the Autism Stigma and Knowledge Questionnaire (ASK-Q). Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(10), 3281-3295.

Hoffman, L., Marquis, J., Poston, D., Summers, J. A., & Turnbull, A. (2006). Assessing family outcomes: Psychometric evaluation of the beach center family quality of life scale. Journal of Marriage and Family, 68(4), 1069-1083.

Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K. B. (2005). The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work and Stress, 19(3), 192-207.

Nieboer, A. P. (1997). Life-events and well-being. A prospective study on changes in well-being of elderly people due to a serious illness event or death of the spouse. In Groningen: Thesis.

Stoiber, K. C., Gettinger, M., & Goetz, D. (1998). Exploring factors influencing parents’ and early childhood practitioners’ beliefs about inclusion. Early Childhood Research Quarterly, 13(1), 107-124. doi:10.1016/S0885-2006(99)80028-3

Summers, J. A., Hoffman, L., Marquis, J., Turnbull, A., Poston, D., & Nelson, L. L. (2005). Measuring the quality of family-professional partnerships in special education services. Exceptional Children, 72(1), 65-81.

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.