Voor wie?

Dit onderzoek heeft twee doelgroepen: (1) leerkrachten en docenten, en (2) leerkrachten in opleiding.

Het doel het onderzoek bij leerkrachten en docenten uit het regulier en uit het speciaal onderwijs is uitzoeken hoe leerkrachten denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als ze lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte hebben we bekeken of een e-learning cursus leerkrachten en docenten beter kan toerusten.

Het doel van het onderzoek bij leerkrachten in opleiding is uitzoeken hoe zij denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte hebben we bekeken of een e-learning cursus leerkrachten in opleiding beter kan toerusten.